Krok po kroku

Jak dopisać się do rejestru wyborców ?

WYBORCY ZAMELDOWANI POZA KRAKOWEM

Wyborca który:

 • czasowo przebywa poza miejscem zameldowania na pobyt stały (w tym wyborca zameldowany na pobyt czasowy),
 • czasowo przebywa poza miejscem zamieszkania (tj. ujęcia na własny wniosek w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania),
 • nieujęty w żadnym stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców

może wziąć udział w głosowaniu w miejscu czasowego pobytu, jeżeli złoży wniosek o zmianę miejsca głosowania. >>Pobierz druk<<

Co powinien zawierać wniosek?

 • nazwisko i imię (imiona) wyborcy,
 • obywatelstwo,
 • numer PESEL wyborcy,
 • adres przebywania w dniu wyborów.

 W jakim terminie i gdzie należy złożyć wniosek?

Wniosek należy złożyć w okresie od dnia 1 września 2023 r. do dnia 12 października 2023 r. do urzędu gminy właściwego dla wybranego stałego obwodu głosowania na obszarze gminy, w której wyborca przebywać będzie w dniu wyborów:

 • na piśmie z własnoręcznym podpisem,
 • elektronicznie z kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej na portalu gov.pl

  Wnioski o zmianę miejsca głosowania przyjmowane będą przez Wydział Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa:

  dla mieszkańców dzielnic I — VII: Al. Powstania Warszawskiego 10,
  dla mieszkańców dzielnic VIII — XIII: ul. Wielicka 28a,
  dla mieszkańców dzielnic XIV — XVIII: os. Zgody 2.

  W jakim terminie i gdzie należy złożyć wniosek?

  Wniosek należy złożyć w okresie od dnia 1 września 2023 r. do dnia 12 października 2023 r. do urzędu gminy właściwego dla wybranego stałego obwodu głosowania na obszarze gminy, w której wyborca przebywać będzie w dniu wyborów:

  • na piśmie z własnoręcznym podpisem,
  • elektronicznie z kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej na portalu gov.pl

   Wnioski o zmianę miejsca głosowania przyjmowane będą przez Wydział Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa:

   dla mieszkańców dzielnic I—VII: Al. Powstania Warszawskiego 10,
   dla mieszkańców dzielnic VIII—XIII: ul. Wielicka 28a,
   dla mieszkańców dzielnic XIV—XVIII: os. Zgody 2.

   WYBORCY ZAMELDOWANI W KRAKOWIE

   ale chcą głosować poza miejscem zameldowania

   Wyborca zameldowany na pobyt stały w Krakowie, który zamierza głosować poza miejscem stałego zamieszkania, może złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnej komisji obwodowej na terenie kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.

   Podobnie wyborca, który w dniu wyborów chce głosować na terenie Krakowa, a nie jest na jego terenie zameldowany na pobyt stały oraz nie dopisał się do spisu wyborców, powinien pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania z dowolnego urzędu miasta lub gminy i na jego podstawie zagłosować w dowolnie wybranej komisji obwodowej.

   >>Pobierz druk<<

   W jakim terminie i gdzie należy złożyć wniosek?

   Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania należy złożyć w okresie od dnia 1 września 2023 r. do dnia 12 października 2023 r.

   Zaświadczenia o prawie do głosowania wydawane są przez Wydział Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa:

   • dla mieszkańców dzielnic I—VII: Al. Powstania Warszawskiego 10,
   • dla mieszkańców dzielnic VIII—XIII: ul. Wielicka 28a,
   • dla mieszkańców dzielnic XIV—XVIII: os. Zgody 2.

   w godzinach od 7.40 do 15.30

   UWAGA! Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania, zostanie skreślony ze spisu wyborców w miejscu zamieszkania, a w dniu głosowania dopisany do spisu w obwodowej komisji wyborczej w miejscu pobytu w dniu wyborów, po przedłożeniu tego zaświadczenia.

   W przypadku utraty zaświadczenia o prawie do głosowania, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcia udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla w miejsca stałego zamieszkania.

   godzinach od 7.40 do 15.30.

   Napisz do mnie

   KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI.
   Katarzyna Matusik-Lipiec – Kandydatka do Sejmu RP